infomarkt

Fameus

GAST

theater, vorming, muziek, expo

Fameus is een professionele organisatie die alle amateurkunstenaars of - verenigingen in Antwerpen en haar districten wil inspireren,  stimuleren én ondersteunen. Fameus staat open voor een brede waaier van kunstdisciplines en is toegankelijk voor elke amateurkunstenaar ongeacht zijn achtergrond.

www.fameus.be