infomarkt

VOEM vzw

Steenplein

VOEM is een erkende koepelvereniging. VOEM vzw bouwt aan een kleurrijke, open, vrije, leefbare en verdraagzame samenleving. Wij werken aan een positieve beeldvorming rond moslimgemeenschappen en stimuleren interlevensbeschouwelijke dialoog. De lidverenigingen zijn heel uiteenlopend; jongerenverenigingen, vrouwenverenigingen, sportclubs, ... ongeacht de nationaliteit. VOEM vzw ondersteunt de lidverenigingen bij het organiseren van hun activiteiten, we geven hen vormingen, we helpen bij het oprichten van vzw's, we organiseren workshops/lezingen/tentoonstellingen/lessen/projecten... We volgen de actualiteit op en doen indien nodig aan belangenbehartiging in naam van onze achterban.

www.voem-vzw.be