infomarkt

Vlaamse Actieve Senioren vzw

Steenplein

vorming, Erfgoed

De Vlaamse actieve senioren (Vl@s) richten zich tot alle senioren, medioren, 50 ers. In de lokale afdelingen zetten vrijwilligers (ouderen) zich in voor andere ouderen. Ze organiseren een breed pallet aan activiteiten: cultuur, bezoeken, voordrachten, workshops, educatie, infodagen, kunst, sport, enz. enz. Dit alles in een warme en vriendschappelijke sfeer.

www.vlaamseactievesenioren.be