infomarkt

Toeristische attracties vzw

Meir

Erfgoed, Beeldende kunst, Toerisme

De vzw Toeristische Attracties is een ledenvereniging en heeft tot doel:

1)Het bevorderen van het eendagstoerisme in Vlaanderen en Brussel
2)De behartiging van de toeristische belangen en de rechten van alle leden
3)Het promoten van het aanbod van haar leden, attracties en musea, en het verspreiden van documentatiemateriaal, met het oog op de bloei en de ontwikkeling van de toeristische attracties in Vlaanderen en Brussel
4)De vriendschapsbanden te verstevigen tussen uitbaters, medewerkers, bezoekers en sympathisanten
5)De bescherming van de beroepsbelangen van de aangesloten leden.

www.365ontdekkingsdagen.be