infomarkt

Servicepunt vrijwilligers - Stad Antwerpen / Sameninburgeren

Steenplein

vorming

Zoekt u vrijwilligerswerk? Of wil u een nieuwe vrijwilligersjob? Dan helpt het Servicepunt Vrijwilligers u om geschikt vrijwilligerswerk te vinden.
Het Servicepunt Vrijwilligers beantwoordt vragen over vrijwilligerswerk. U kan vragen stellen over onder andere administratie, vergoedingen, wetgeving en types vrijwilligerswerk. U kan er ook terecht voor vormingen en ontmoetingsmomenten voor vrijwilligers.

Advies en tips voor verenigingen? Hulp om vrijwilligers te vinden? Zoekt uw vereniging vrijwilligers? Dan zoekt het Servicepunt Vrijwilligers samen met u naar geschikte kandidaten.

www.antwerpen.be/nl/overzicht/vrijwilligerswerk/servicepunt-vrijwilligers-1