infomarkt

Masereelfonds

Steenplein

vorming

Wij zijn een progressieve cultuurvereniging. We dromen ervan dat de mensen ooit van deze wereld samen een plaats maken waar iedereen vrij en gelijk is. Met dat ideaal in het achterhoofd houden wij die wereld kritisch in het oog. Voor ons staat cultuur centraal, maar heel deze samenleving, dus ook de politiek en de economie, is tenslotte met cultuur verweven.

www.masereelfonds.be