infomarkt

Iedereen Leest

Wapper

Literatuur

Iedereen Leest wil iedereen - jong en oud - goesting doen krijgen in lezen. 'Meer leesplezier, meer lezers!', dat is het motto. In campagnes als Voorleesweek en Jeugdboekenweek en programma's als Boekbaby's en Kinder- en Jeugdjury staat (voor)leesplezier centraal.

www.iedereenleest.be