infomarkt

HETGEVOLG

Groenplaats

Theater

HETGEVOLG is als huis centraal gelegen in de stad Turnhout. Een van de grootste uitdagingen is dan ook zijn lokale opdracht: zijn verhouding tot de stad en zijn communicatie met de stadsbewoners die zijn eerste toeschouwers zijn. HETGEVOLG moet in dat opzicht ook zijn rol opnemen als culturele en sociale partner in de stad. HETGEVOLG moet meer aangesproken worden als een theater dat zijn verantwoordelijkheid neemt tegenover de sociale mix van zijn publiek. HETGEVOLG moet meer aangesproken worden op zijn bijdrage tot de multiculturele samenleving, op zijn aandacht voor jongerenculturen, met andere woorden aangesproken op zijn burgerzin. Dit is het engagement voor HETGEVOLG. 

www.hetgevolg.be