infomarkt

ESPERANTO

Steenplein

vorming

Onze vereniging wil de kennis van de taal Esperanto verspreiden en de vele mogelijkheden tonen van de internationale plantaal.

www.esperanto.be