infomarkt

Erfgoed Edegem

Meir

Erfgoed

Erfgoed Edegem is een groep vrijwilligers met een hart voor het erfgoed in hun gemeente. Zij zorgen voor de bewaring en ontsluiting van het Edegems erfgoed in al haar aspecten. Zo onderhouden zij het historisch archief, geven ze rondleidingen in historische gebouwen, houden een vinger aan de pols bij erfgoeddossiers en organiseren ze tal van activiteiten om het erfgoed levend te houden.

www.vrijetijd.edegem.be