infomarkt

AcSenT - Academie voor Spel en Theater

Steenplein

Theater, vorming

Spelen is zijn wie je wil worden. Je hele wezen in zetten voor een levend theater. AcSenT maakt gevoelig, bewust en sterk, instaat om jezelf en de wereld te transformeren. Dat wat binnen is wordt zichtbaar in de werkelijkheid buiten ons. Gratis initiatie zie http://www.academievoorspelentheater.be/

www.academievoorspelentheater.be